καταπληκτικη δουλεια.

–  jgoudeau207 (from Youtube on 3-2008)

Avrom είχε μια διασκεδαστική στιγμή που σχετίζονται ορίζονται ήταν το μήνυμά σας στα ελληνικά, σε ευχαριστώ! Εκτιμούμε ακρόαση από εσάς. Είστε γραπτώς από την Ελλάδα; Φροντίστε να δείτε το νέο δικτυακό τόπο του σχεδιασμού σε “feedmebubbe” – Avrom και Bubbe

About chalutzproductions

Chalutz is the hebrew word for pioneer and the name fits since the online broadcasting world is an experience which Podcasters and Vidcasters were pioneering at the time of our creation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s